مدیر مسئول
حميد محمدي
آدرس
قم، سلاريه، فلكه ميثم، اقاقياي 4، پلاك 134
خلاصه کتاب
قرآن و كلام معصومين عليهم السلام كه در برگيرنده راه هدايت بشري هستند هر دو به زبان عربي مي باشند كه درك و فهم هر يك از اينها، نيازمند آشنايي با علوم و ادبيات عرب است. در وادي ادبيات عرب و علوم صرف و نحو، كتب بسياري به نگارش درآمده است كه هر كدام در نوبه خود قابل تمجيد مي باشند. «مبادي العربيه» تأليف رشيد الشرتوتي نيز در اين باب به نگارش درآمده است؛ اما ويژگي روان و سليس بودن آن باعث اوج اعتبار آن و مورد توجه طالبان ادبيات عرب بودن آن شده است. جلد سوم اين كتاب به تشريح بيشتر مطالب ادبيات عرب پرداخته كه به همت و بازنگري هاي حميد محمدي و مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران به چاپ مجدد رسيده است.

مبادئ العربيه (جلد 3)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست