مدیر مسئول
مرتضي واعظ جوادي
آدرس
خيابان 75 متري عمارياسر – نبش 30 متري شهيد قدوسي
خلاصه کتاب
عمر كه نفيس ترين سرمايه انساني است، اگر در جهت كمال جويي و حق طلبي قرار گيرد و با جديّت و تلاش موانع راه را به كناري زده و با فراهم آوردن فرصت هاي مناسب و امكانات شايسته تحت تربيت عالمي معلم و مربي مهذب واقع شود، به حدي گرانمايه و عزيز مي گردد كه هيچ حقيقتي را با آن قابل قياس و سنجش نيست. استاد حضرت آيت الله جوادي آملي عليرغم جوشش علم و نبعانِ كمال، هرگز از خود نگفته و چهره باطني و ملكوتي وجود خود را اظهار نمي دارد. مشتاقان فراوئاني كه از دور و يا نزديك با ايشان و آثارشان آشنا و مأنوس هستند همواره اين خواسته را تكرار مي كردند كه بتوانند با راهيابي به باطن و درون اين صخره صما بهتر ايشان را شناخته و سرّ موفقيت و راز فتح قله هاي كمال و سعادت را توسط ايشان كشف كنند. از اين رو كتاب «مِهر استاد» در دو بخش فعاليت هاي علمي و اجتماعي به شرح زندگاني سراسر معرفت و معنويت اين استاد بزرگوار پرداخته است.

مهر استاد ـ سيره علمي و عملي استاد جوادي آملي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست