قرآن كريم
  • مترجم الهي قمشه اي مهدي
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه دانش
  • تیراژ نسخه
  • تعداد صفحه : 616صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
شناسنامه کتاب
مدیر مسئول
سيد علي اكبر شريفي
آدرس
خيابان خاكفرج، كوچه75، پلاك126