مدیر مسئول
مدرسه الامام علي (عليه السلام)
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوي آمار، پلاك 15
خلاصه کتاب
اختلاف بين تمام مذاهب و اديان كاملاً نمود داشته و باعث برتري جويي و تسلط بر ديگر مذاهب و اديان مي شود. در اين بين برخي اختلافات وجود داردكه جنبة شعاري پيدا كرده و با تفحّص پيرامون آن، به اشتباه در فهم و درك موضوع پي برده مي شود. در مذهب شيعه وسني هم اين گونه است كه اهل سنّت برخي موارد را به عنوان شبهه و نقصان براي شيعه بيان مي كنند در حالي كه جواب و استدلال همين شبهات در كتب خودشان موجود است و فقط نيازمند تجديد نظر بدون تعصّبات مذهبي است. در اين كتاب به ده سؤال مطرح شده از اهل سنت پاسخ داده شده كه عبارتند از: تحريف قرآن، تقيّه، عدالت صحابه، احترام به قبور بزرگان، نكاح موقت، سجده بر زمين، جمع ميان دو نماز، مسح پاها در وضو، جزء سورة حمد بودن بسم الله و توسل به اولياء الله.

شيعه پاسخ مي گويد ـ تحقيقي در مورد 10 مساله مهم مورد بحث ميان پيروان اهل بيت عليهم السلام و اهل سنت

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست