مدیر مسئول
سيد محمد مهدي طباطبايي
آدرس
قم، خيابان معلم، كوچه شماره 14، پلاك 25، كد پستي 37156
خلاصه کتاب
آموزش و يادگيري قرآن بر هر مسلمان واجب است. در راستاي آموزش موضوعي قرآن به طريقة اشاره به نو نهالان، و استقبال وسيع مردم از اين روش، مؤلف كوشيده است جزواتي را طراحي كند كه شامل مجموعه اي از موضوعات، آيات قرآن، ترجمه و نقاشي هاي مربوط به آن ها باشد تا الفاظ و مفاهيم هر چه زيباتر در ذهن كودكان نقش بسته و در هنگام نياز به راحتي بر زبان شيرين آنان جاري شوند. اين جزوه شامل آياتي در مورد با دقت در غذا نگاه كردن، گمان بد، دعا، نجات انسان ها، جا دادن به ديگران، نماز جمعه، تذكر دادن، سعي و كوشش و .... مي باشد.

آيه ها و نقاشي ها ـ كتاب كمك آموزشي شيوه اشاره (4)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست