مدیر مسئول
صادق كتبي
آدرس
خيابان معلم - نبش كوي 8 - پلاك 10
خلاصه کتاب
تاريخ گوياي افعال، افكار، اعمال و انديشه گذشتگان است كه مي تواند راه گشاي آيندگان قرار گيرد. نجف از جملة شهرهايي است كه در قرون گذشته مورد توجه تاريخ نويسان و طالبان علوم بوده است. مجموعة حاضر كه جلد پنجم از مجموعة المفصّل مي باشد به تاريخ و سابقه ورارس نجف اشرف پرداخته است. شرح حال عالمان اين مدرسه نيز مي تواند عظمت و قدرت علمي آن را تشريح كرده باشد.

المفصّل في تاريخ النجف الأشرف (جلد 5)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست