مدیر مسئول
حجت الاسلام مهدي سليماني
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوچه آمار
خلاصه کتاب
سال 1386 از طرف رهبر فرزانة انقلاب اسلامي ايران به نام «اتحاد ملي و انسجام اسلامي» ناميده شد. دشمنان به بهانه هاي هم چون قوميت، مذهب، گرايش هاي صنفي در صدد هستند وحدت كلمة ملت ايران را مورد خدشه قرار دهند و جهان اسلام را نيز با راه اندازي اختلافات مذهبي، مورد تاخت و تاز خود قرار دهند و از شيوة «اختلاف بينداز و حكومت كن» بهره ببرند. در تدبير رهبر فرزانة انقلاب اين توطئه آشكار شد، بر تك تك ايرانيان و مسلمانان جهان وظيفه است با هوشياري كامل خود بر اتحاد و انسجام اسلامي خود بيفزايند و نقشة شوم مستكبران را بر هم زنند. اين مجموعه در سه بخش با عناوين اهميت وحدت در قرآن و احاديث، خدمت رساني مسئولين به مردم و علل جنگ ستيزي شيطان بزرگ با اسلام به تشريح لزوم اتحاد ملي و انسجام اسلامي پرداخته است.

اتحاد ملي و انسجام اسلامي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست