مدیر مسئول
علي مظاهري
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء)، كوچه بيگدلي، پلاك 149
خلاصه کتاب
علم خصوصيات و ويژگي هايي دارد؛ مفاهيم اوليه و پايه اي آن تعريف پذير است؛ گزاره هاي آن قابل اثبات است؛ هم چنين علم تصويري كامل و به دور از تناقض و بن بست از واقعيت براي ما ترسيم مي كند. آيا آنچه ما به عنوان عقيده و باور ديني، از كودكي تا سالخوردگي به همراه داريم اين ويژگي را دارا است؟ آيا باورهاي ما بر اساس مفاهيم تعريف شده بنيانگذاري شده است؟ آيا بر آن چه كه به عنوان دين و آيين پذيرفته ايم، مي توانيم دليل بياوريم؟ و .... اين مجموعه كوشيده است عقايد و باورهاي شيعي را از اين جهات بررسي نمايد. بعد از بحث در مورد باورهاي ديني در مباحث توحيد و عدل و نبوت با استدالالات عقلي وارد شده و بخشي امامت و معاد را تنها با استفاده از ظاهر قرآن، نه تفسيرها و تأويل ها، بررسي نموده است. هر يك از بخش هاي كتاب با فصلي به عنوان «دورنما» آغاز شده كه در آن پرسش هاي اساسي آن مبحث مطرح مي شود و با فصلي به نام «نماي نزديك» تمام مي شود كه در آن خلاصه و نتيجة بحث آمده است.

آيين صبح؛ باورهاي شيعه

  • نویسنده : سلطاني محمد
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه وفا
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 272صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست