مدیر مسئول
محمد رضا وفايي
آدرس
قم، خيابان ارم، پلاك 351 - كد پستي 3713714497
خلاصه کتاب
تاريخ و نگاه به گذشته در همة دوران ها مورد توجه علاقه مندان بوده است؛ چرا كه شاهراه برقراري پيوند گذشتگان با آيندگان است. نويسندة كتاب با در نظر گرفتن اين مطلب، كوشيده است شمّه اي از تاريخ پر فراز و نشيب طايفة بزرگ «سماكوش» را براي نسل جديد كه فاصلة زيادي با اجداد و آداب و رسوم پيدا كرده اند بيان نمايد نا سنت ديرينه به فراموشي سپرده نشود. اين مجموه شامل تاريخچه «سماكوش محله، موقعيت جغرافيايي، مذهب، حسب و نسب، آداب و رسوم، بازي، ماه هاي سال، وسايل خانگي، ابزار آلات، صنايع، تصاوير شهدا، اشعار و مجموعة عكس هايي محله مي باشد.

نسب شناسي سماكوش

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست