مدیر مسئول
قاسم اميدي
آدرس
قم، پل حجتيه، اول بهار، پلاك 246،
خلاصه کتاب
هر انساني در مواجه با مشكلات به اهل فنّ و آگاه به امر رجوع مي كند در احكام شرع و فروع دين نيز انسان در صورت عدم اجتهاد، بايد به مجتهد رجوع كند تا در انجام تكاليف شرع دچار خطا و مشكل نگردد. تقليد فقط در فروع دين لازم است و در اصول دين فرد خود بايد به آن ها يقين حاصل كرده و اعتقاد داشته باشد.

رساله توضيح المسائل

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست