مدیر مسئول
سيد باقر حائري تنكابني
آدرس
بلوارشهيد خداكرم- بعد از ترمينال- خيابان زكرياي رازي- جنب اتحاديه امكان

قرآن كريم

  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه اعتماد
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 611صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست