مدیر مسئول
سيد نصير آقا جزايري
آدرس
قم، خيابان ارم، ساختمان ناشران
خلاصه کتاب
كتاب «گناهان كبيره» نتيجه و نمونه اي از زحمات و مطالعات وسيع شهيد دستغيب كه سبك نوشتاري آن به گونه اي تنظيم شده كه مي تواند براي هر عالم و عامي مفيد باشد. مؤلف محترم در مقدمة آثار نيك تقوي را با بهره گيري از آيات و روايات بر شمرده و خواننده را به اهميت و حقيقت تقوا رهنمون شده است در تنظيم اين كتاب نخست از گناهاني كه در قرآن وعدة عذاب داده شده شروع مي كند، آنگاه به گناهاني كه كبيره شمرده شده اند مي پردازد و در نهايت به گناهاني كه نزد اهل شرع كبيره شمرده مي شوند اشاره مي كند. در پايان كتاب به توبه و داستان هاي آموزندة بسياري اشاره مي كند ودر صورت لزوم احكام فقهي را هم بيان مي كند. در جلد اول به تشريح گناهاني كه در قرآن وعدة عذاب داده شده اشاره مي كند كه عبارتند از: شرك، يأس، نا اميدي از رحمت خدا، مكر الهي، قتل، عقوق والدين، قطع رحم، خوردن مال يتيم، ربا خواري، زنا، لواط، قذف، شراب خواري، قمار اشتغال به لهو، غنا، دروغ، سوگند دروغ، گواهي دروغ، پيمان شكني، خيانت در امانت، دزدي، كم فروشي و حرام خواري. در جلد دوم به گناهان كبيره و كباير نزد شرع اشاره مي كند كه عبارتند از: فرار از جهاد، ياري نكردن ستمديدگان، سحر، اسراف ،جنگ با مسلمانان، خوردن خون و مردار و گوشت خوك،..... غيبت، سخن چيني، ريختن آبروي مؤمن، مكر و نيرنگ، حسد، مساحقه، قيادت، فتنه، بهتان، هتك حرمت كعبه و قرآن و مساجد و شاهد مشرّفه و تربيت حسيني، در پايان به بحث توبه و حكايت هاي آموزنده مي پردازد.

الذنوب الكبيره (جلد 1 و 2)

  • نویسنده : آيت الله سيد عبدالحسين دستغيب
  • سال چاپ : 1386
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه شريعت
  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 865صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست