مدیر مسئول
حيدر موسوي اصل
آدرس
قم، خيابان ارم، پاساژ قدس، طبقه زير همكف، پلاك 57 - كد پستي 13916-37137
خلاصه کتاب
«قرآن» معجزه اي جاويدان و در برگزيدة تمام علوم بشري است و آشنايي نسبت به علوم قرآن و تأمل در آن ها مي تواند به درك صحيح آن بينجامد. مؤلف در اين جلد با استفاده از آيات قرآني به تشريح علوم ارضي و سماوي و نيز آن چه در بين اين دو هست پرداخته است. آن چه در اين مجموعه بيان شده، عبارتند از: بحث در هشت عالم و هستي و اجرام بسيط آن، كيفيت حركات افلاك، مقادير اجرام و ابعاد آن ها، چگونگي حركات آن ها، خلق مركّبات، كائنات جوّي، خلقت كوه ها و سنگ هاي معدني، خلقت نباتات و حيوانات، تجرّد نفس انساني، چگونگي تبعيت جميع مخلوقات از انسان ها، تقدّم خلقت ارواح بر اجسام و هم چنين هبوط آدم ـ عليه السلام ـ از بهشت، بحث حدوث عالم، وجود نظم در عالم خلقت و وجود شوق و علاقة عبادت در جميع مخلوقات. همة اين موضوعات با سر فصل آية قرآني آن مورد بحث قرار گرفته اند تا به يقين ما بيفزايند.

عين اليقين الملقّب بالأنوار و الأسرار (جلد 2)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست