مدیر مسئول
حسين فيض مشكيني
آدرس
خيابان خاكفرج - ميدان الهادي

قرآن كريم

  • مترجم الهي قمشه اي مهدي
  • فصل چاپ : تابستان
  • سال چاپ : 1384
  • قطع کتاب : رحلی وزیری
  • چاپخانه الهادي
  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 311صفحه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست