مدیر مسئول
علي كرم جلالوند
آدرس
قم، خيابان آذر، روبروي زايشگاه ايزدي، پاساژ معصوميه، پلاك 2
خلاصه کتاب
از مسائل ضروري و غير قابل انكار در دين مقدس اسلام، مسألة «حجاب» است؛ چرا كه هم مسأله اي اعتقادي مي باشد و با عقايد و باورهاي دروني مسلمانان سرو كار دارد و هم مسأله اي سياسي و اجتماعي است زيرا تنها راه ورودي غير نظامي به كشورهاي اسلامي بوده و صورت موفقيت باعث فتوحات بي شماري براي دشمنان اسلام شده است. علت عمدة آن تحريف در تعريف حجاب است؛ زيرا حجاب از جانب دشمنان اسلام به گونه اي تعريف شده است كه باعث بدحجابي و بي حجابي شده است و برخوردهاي نامناسب جوامع اسلامي نيز باعث تشديد اين مسأله شده است. مجموعة حاضر به تعريف حجاب و پوشش از منظر فطرت، عقل و شرح پرداخته است.

حجاب از منظر فطرت و عقل و شرع

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست