مدیر مسئول
سيد مهدي سوار
آدرس
قم، خيابان شهداء، كوچه ممتاز

مجموعه تست هاي ميكروبيولوژي (1250 تست آزمونهاي كارشناسي ارشد ورودي دانشگاه هاي سراسري و آزاد از سال 1364 تا سال 1385 رشته هاي زيست شناسي علوم پايه پزشكي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست