مدیر مسئول
سيد مهدي سوار
آدرس
قم، خيابان شهداء، كوچه ممتاز

مجموعه تست هاي ژنتيك و بيولوژي مولكولي (1000 تست آزمونهاي كارشناسي ارشد ورودي دانشگاه هاي دولتي و آزاد از سال 1363 تا سال 1383 رشته هاي زيست شناسي علوم پايه پزشكي)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست