مدیر مسئول
صادق كتبي
آدرس
خيابان معلم - نبش كوي 8 - پلاك 10
خلاصه کتاب
از علوم بسيار مهم در شناخت اماكن و انبيه و گذشتگان، علم تاريخ است. تاريخ ما را با سرگذشت و وقايع گذشتگان آشنا نموده و بر دايرة معرفتي و تجربة ما مي افزايد. مجموعة حاضر به شرح و بيان كيفيت، وقايع، آثار، علوم،..... عراق در عصر عثماني پرداخته و بسياري از مدارك و اسناد موجود در آن عصر را به عصر حاظر و آيندگان معرفي مي نمايد.

بلديات العراق في العهد العثماني

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست