مدیر مسئول
حسين احمدي
آدرس
قم، مسجد مقدس جمكران
خلاصه کتاب
مهدويت از سلسله مباحث عصر حاضر است كه در مقابل تشكيك برخي معاندين و منحرفين به صورت گسترده اي پي گيري مي شود. اين مجموعه كه از سلسله مباحث مهدويت به شمار مي آيد به مسائلي از قبيل ويژگي هاي عصر غيبت، نيابت عامّه، سنت غيبت در انبياي پيشين، علائم ظهور، عوامل تقويت ايمان، رجعت، آثار اعتقاد به رجعت و بررسي شبهات رجعت پرداخته است.

غيبت كبري (سلسله مباحث مهدويت)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست