مدیر مسئول
مهدي حادق فر
آدرس
قم، خيابان ارم، پلاك 508، مؤسسه فرهنگي نشر حاذق
خلاصه کتاب
هر دين و آييني معتقدبه يك منجي در آخر الزمان مي باشد. نقطة مشترك اين ها در اميد بستن به كسي كه حق را برپا مي كند و ظالم را نابود مي كند و عدل را در جامعة انساني مي گستراند. اين مجموعه به مطالبي پيرامون عوامل ظهور حضرت، وضع جوامع در آستانة ظهور و برخي موارد ديگر اشاره دارد.

شميم ظهور

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست