مدیر مسئول
محمد جواد حيدرزاده
آدرس
قم - خيابان صفائيه - انتهاي كوي بيگدلي - نبش كوي شهيد گلدوز - پلاك284
خلاصه کتاب
ديني كه از طرف خداوند متعال و به واسطه حضرت محمدص به جهانيان عرضه شد، ديني كامل همراه با معجزه اي جاويد بود. معجزه جاويد هان قرآن، كتابي كه در اولين آيات نزول آن بر پيامبر به مسأله علم آموزي و وسيله نوشتن يعني قلم اشاره كرده و درآيات مختلفي از قلم، كتاب، علم آموزي و پژوهش شده و خداوند را نيز به عنوان اولين آموزگار عالم به عالم به امور هستي معرفي كرده است. در اين كتاب ابتدا به جايگاه حلمو دانش در ميان اعراب قبل از اسلام، نحوة مبارزه پيامبر با جهالت و ديدگاه ايشان در مورد علم پرداخته و در ادامه خدماتي را كه اسلام در رأس آن پيامبر عظيم الشأن نسبت به پيشرفت علم در بين مسلمانان عرب و غير عرب داشته بيان مي شود. در پايان از قرآن به عنوان شاهدي مستدل و جاويد در مورد ديدگاه اسلام نسبت به علم مي پردازد.

سيره علمي پيامبر اعظم(ص)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست