مدیر مسئول
محمد جواد اسلامي
آدرس
خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه ششم، واحد629
خلاصه کتاب

زيارت امام حسين ـ عليه السلام ـ، بر هر كسي كه اقرار به اطاعت ولي از جانب خداوند داشته باشد واجب است» امام صادق ـ عليه السلام ـ با نگاهي به روايت وارده از معصومين ـ عليهم السلام ـ منزلت و فضيلت زيارت سيد الشهداء ـ عليهم السلام ـ بيشتر مشهور مي شود. اما طبق سنت، هر عمل واجب يا مستحبي نيازمند مقدماتي است كه در باب زيارت به عنوان «آداب زيارت» ناميده مي شود. براي زيارت سيد الشهداء ـ عليهم السلام ـ هم آداب و مقدماتي در روايات ذكر شده كه مطالعه و آشنايي با هر يك مي تواند ثواب و ارزش آن را چند برابر بكند. مؤلف كتاب «نبراس الخزائر في زيارة الحائر» كوشيده است با بهره مندي از روايات وارده از معصومين ـ عليهم السلام ـ مجموعه اي را فراهم كرده باشد تا زائر حسيني با مطالعه و به همراه داشتن آن به بيشتر فضايل، اوصاف و زيارات حسيني نائل شده باشد. اين كتاب در چهار باب و يك خاتمه تأليف شده كه عناوين آن عبارتند از فضيلت زيارت امام حسين ـ عليه السلام ـ، نحوة زيارت امام حسين ـ عليه السلام ـ و وداع با آن حضرت، زيارات مخصوص كه براي ايام خاصي وارد شده اند، چگونگي نماز زيارت، در پايان به فضيلت تربت سيد الشهداء ـ عليهم السلام ـ و استفاده براي شفا و نيز استجابت دعا در تحت قبة شريف اشاره شده است.

نبراس الزائر في زياره الحائر

قیمت: 300000 ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 270,000 ریال
افزودن به سبد خرید