مدیر مسئول
محمد تقي جعفري
آدرس
قم، خيابان ارم، پاساژ قدس، پلاك 95
خلاصه کتاب
يكي از ضروريات دين اسلام، موضوع امامت است كه پذيرش آن مساوي است با صحت اعمال و عدم پذيرش كامل آن منافي با حكمت الهي است. ضرورت وجود امام بعد از نبّي مكرم اسلام صلي الله عليه و آله در هر عصر و زماني به حكم عقل نيز پذيرفتني است؛ زيرا هيچ پيامبري امت خود را بدون رهبر و راهنما به حال خود واگذار نمي كند. سالها زحمت و رنج و هدايت اگر بدون نتيجه و سرانجام باشد كار لغوي خواهد بود و اين از حكمت ارسال انبيا و رسل خارج است. نوشتار حاضر تبيين و توضيح ضرورت وجود امام بعد از پيامبر مي باشد كه هم دلايل عقلي و هم دلايل نقلي را بيان مي كند.

الامامه و الشيعه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست