مدیر مسئول
محمد رضا شفيعي
آدرس
قم، خيابان شهيد محمد منتظري، كوچه 8، پلاك 8

فقه و زندگي 6 (قمار، مسابقات و سرگرمي) برگرفته از نظريات فقهي مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صانعي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست