مدیر مسئول
حسين احمدي
آدرس
قم، مسجد مقدس جمكران
خلاصه کتاب
از دستورات اكيد شرع مقدس اسلام، برپايي شعائر ديني است. امري كه تعظيم آن از تقواي قلب شمرده شده است. در اصل اين حكم اختلافي نيست، ولي اختلاف در آن است كه آيا تطبيق اين حكم بر مصاديق آن به شرع واگذار شده است يا آن كه اين تطبيق مي تواند به واسطه عرف متشرعه و عقلا باشد. موضوع كتاب «برپايي مراسم جشن و عزا» كه از سلسله مباحث وهابيت مي باشد به بحث در چند مورد پرداخته است كه: برپايي شعائر ديني، برپايي مراسم جشن، عزاداري از ديدگاه عقل، روانشناسي عزاداري، حكم حضور در عزاداري اولياي الهي و لباس مشكي پوشيدن عناوين موضوعات مورد بحث مي باشند.

برپايي مراسم جشن و عزا (سلسله مباحث شناخت وهابيان)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست