مدیر مسئول
رضا كلهر
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوچه شماره 22 (كوچه آمار) پلاك 8
خلاصه کتاب
«روانخواني و تجويد قرآن كريم» در رابطه با نظام آموزشي حوزه هاي علميه «سال اول تحصيلي» و دانشگاهها تهيه شده است و شامل دو بخش روانخواني و تجويد قرآن كريم مي باشد. كاربرد اين كتاب براي افرادي است كه با اصول نگارش و ساده خواني قرآن كريم آشنايي اجمالي دارند ولي به علت تمرين، بر روانخواني قرآن مسلط نمي باشند و مايلند با قواعد علم تجويد نيز آشنا شوند.

روانخواني و تجويد قرآن كريم

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست