مدیر مسئول
علي مولوي نيا
آدرس
قم، خيابان انقلاب، چهاره راه سجاديه، ابتداي سميه ،جنب بانك سپه
خلاصه کتاب
براي ارائه روشي آسان در آموزشي ترجمه و مفاهيم قرآن، تلاش هاي بسياري صورت گرفته كه نتيجة آن كشف روش هاي علمي وكاربردي جديد در اين زمينه است. از جمله روش هاي آموزشي اخير، روشي است كه اساس آن بر آموزش كلمات پركاربرد و تكراري قرآن نهاده شده است. قرآن آموزان در اين طرح آموزشي با معناي بيش از 766 كلمه از كلمات پركاربرد قرآن آشنا مي شوند. اهداف اين مجموعه عبارتند از: فهميدن تدريجي معناي واژه هاي پر كاربرد قرآن، توانايي ترجمة تركيب هاي قرآني به شيوة تفكيكي، مهارت در ترجمة آيات سادة قرآني، توانايي فهميدن پيام بسياري از آيات و ايجاد زمينه براي عمل به رهنمودهاي قرآن در زندگي فردي و اجتماعي. جلد اول اين كتاب در چهارده بخش و شانزده درس با عناوين: خداشناسي، وحي و نبوت، قرآن و ولايت به نگارشي در آمده است. اين كتاب براي كساني كه سطح معلومات آنان در حد سوم راهنمايي مي باشد مفيد است، ضمناً اين كتاب، نقطه آغازي براي انس با قرآن است و به هيچ وجه قرآن آموز را از تفاسير بي نياز نمي كند.

آموزش، ترجمه و مفاهيم قرآن كريم (ج1-3)

  • نویسنده : علامي ابو الفضل
  • سال چاپ : 1384
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه برهان
  • تیراژ 10000 نسخه
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست