مدیر مسئول
علي مولوي نيا
آدرس
قم، خيابان انقلاب، چهاره راه سجاديه، ابتداي سميه ،جنب بانك سپه
خلاصه کتاب
نوشتاري كه پيش رو داريد تحت عنوان اولين ها در نهضت عاشورا در چهار فصل سامان يافته است. 1. اولين ها قبل از حادثه 2. اولين هاي زمان وقوع حادثه 3. اولين هاي پس از حادثه 4. اولين هاي حرم مطهر ترتيب حوادث براساس وقايع تاريخي عاشورا را ذكر توضيحات لازم، شيوه ما در تبيين مفاهيم اين اثر است.

اولين ها در عاشورا

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست