مدیر مسئول
علي مولوي نيا
آدرس
قم، خيابان انقلاب، چهاره راه سجاديه، ابتداي سميه ،جنب بانك سپه
خلاصه کتاب
شگردهاي دين ستيزي در نگاه قرآن ضمن شناسايي گام هاي مهاجمان فرهنگي و معرفي ترفندهاي آنان در مقابله با دين و رهبران الهي به تطبيق شگردهاي حق ستيزان اقوام گذشته با شيوه هاي فعلي دين ستيزي، پرداخته است. اين كتاب در طي سه فصل به نگارش در آمده است. در فصل نخست اين پژوهش، شيوه هاي رنگارنگ دشمنان در ستيز با رهبران الهي و در فصل دوم، ترفندهاي آنان در ضديت با مكتب الهي و در فصل سوم به شگردهاي دشمنان كينه توز در مبارزه با پيروان دين الهي مي پردازد. البته در هر فصلي به تناسب به جريانات امروز جامعه نيز نظري افكنده شده است.

شگرد هاي دين ستيزي از نگاه قرآن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست