مدیر مسئول
حسين احمدي
آدرس
قم، مسجد مقدس جمكران
خلاصه کتاب
حكومت و رهبري از جمله مباحث علوم انساني است كه هر كس فراخور سليقه اش تعريفي از آن ارايه داده است كه بنا به محدوديت عقول متفكران ، اين تعاريف ناقص و قابل خدشه است . اما بحث حكومت و رهبر ي از نگاه جامع امير مومنان عليه السلام چنان در برگيرنده اصول و فروع ان است كه انسان هاي ژرف انديش را به تفكر فرا مي خواند . نوع نگرش حاكم بر نهج البلاغه با علم كافي ، از خواسته هاي حقيقي بشر و نوع مطالبات آنها از حكومت تنظيم شده است . علاوه بر عدالت مطرح شده ، نهج البلاغه بر اساس فطرت توحيدي استوار گرديده و چنان دقيق نياز هاي بشر را مطرح مي نمايد كه افراد از مكاتب و مذاهب مختلف پذيراي آن هستند . كتاب حكومت و رهبري از منظر نهج البلاغه در هشت فصل به بحث پيرامون حكومت و رهبر شايسته ، اوصاف مثبت و منفي رهبران ، و عوامل ناپايداري و پايداري حكومت ها پرداخته است .

حكومت و رهبري از منظر نهج البلاغه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست