مدیر مسئول
حسين احمدي
آدرس
قم، مسجد مقدس جمكران
خلاصه کتاب
دفتر حاضر با عنوان «يار غائب از نظر» مشتمل بر مجموعه از اشعار زيبا و دلنشين شاعران متعهد و عاشقان دلباخته است كه به اهتمام آقاي محمد حجتي «پريشان» جمع آوري و گزينش شده است و واحد تحقيقات مسجد مقدس جمكران با هدف ترويج هر چه بيشتر فرهنگ مهدويت تصحيح و تنظيم آن را بر عهده داشته است.

يار غايب از نظر

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست