مدیر مسئول
عباس عباس زاده
آدرس
قم، خيابان دورشهر، كوچه 18، پلاك 154
خلاصه کتاب
مرگ واقعيتي است كه هر موجود زنده طعم آن را خواهد چشيد بدون اينكه اختيراي در اين موارد داشته باشد. مجموعه «بعد از مرگ بر ما چه مي گذرد؟» كوشيده است در جهت ارائه و نشر معارف اصولي اسلام، به زبان ساده و قابل فهم؛ و با استفاده از مستندات قرآني و روايي به تشريح موضوع مرگ و بعد از آن بپردازد. مرگ دريچه اي به سوي عالم ديگر، سكرات موت و قبض روح، عالم قبر و برزخ و عالم قيامت كبري چهار فصل اين كتاب هستند كه به موضوع مرگ و عالم بعد از آن پرداخته است.

بعد از مرگ بر ما چه مي‌گذرد؟ (سيري در مباحث مرگ، قبر، برزخ و قيامت)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست