مدیر مسئول
محمد علي عبداللهي
آدرس
قم، خيابان امامزاده ابراهيم، جنب بانك تجارت

اعمال ماه مبارك رمضان (دعاي جوشن كبير، به انضمام دعاي ايام ماه مبارك رمضان، دعاي افتتاح، دعاي سحر، دعاي مجير، نماز عيد فطر، مراسم كامل شبهاي احياء، سوره عنكبوت و روم و دخان و اعلي و شمس)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست