مدیر مسئول
حجت الاسلام مهدي سليماني
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوچه آمار
خلاصه کتاب
صحيفه سجاديه نام مجموعهاي از دعاها و نيايش هاي امام زينالعابدين عليه السلام است كه با توجه به موقعيت و شرايط عاشورا و وقايع بعد از آن در قالب نيايش ارائه شده است . مجموعه حاضر با عنوان پژوهشي در صحيفه امام سجاد عليه السلام درصدد نوشتار، شرح و يا ترجمه صحيفه نيست ، بلكه روزنه و تحقيقي است درمعارف بيكران صحيفه سجاديه كه براي شناخت و آشنايي هرچه بيشتر با اين ميراث گرانبهاست . همچنين در اين كتاب به برخي از زواياي تاريك زندگي امام سجاد ( ع ) و موضع گيري اصولي آن حضرت اشاره شده است . منشوري بنام صحيفه سجاديه ، اسناد صحيفه ، معجم هاي موضوعي ، اهداف ، ذكر صلوات ، توبه ، سيماي رزمندگان اسلام در جبهه ، مسايل اقتصادي و معجزات علمي عناوين مهم بحث شده در اين مجموعه هستند .

پژوهشي در صحيفه امام سجاد (عليه السلام) (بررسي و تحقيق در تاريخ صحيفه سجاديه و اثرات روح بخش دعاهاي امام سجاد عليه السلام همراه با رهنمودهاي آن حضرت و بحث جامعي درباره صلوات)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست