قرآن ، احادیث و زیارات دین اهل بیت (ع) فرهنگ و هنر سبک زندگی ادبیات علوم کتب خارجی کودک و نوجوان

آموزش روخواني قرآن با روش اشاره (2 جلدي)

نویسنده: طباطبايي سيد محمد مهدي

خلاصه کتاب

در پي تدوين كتاب آيه ها و نقاشي ها و آموزشي حفظ موضوعي به طريقة اشاره، مؤلف كوشيده است تا با استفاده از اين شيوة جذاب، راه نو نهالان را در راستاي فراگيري روخواني قرآن هموار سازد. لذا با مختصر نمودن دروسي روخواني و تبديل حركات و علامات به اشارات و هم چنين با بهره گيري از آيات مندرج در كتاب آيه ها و نقاشي ها، سعي شده است از دشواري آموزشي روخواني كاسته شده و بر طراوات و شادابي آن افزوده شود. اين مجموعه به آموزش صداهاي كوتاه ـَـِـُ و صداي كشيدة ـَـِ پرداخته است. در پي تدوين كتاب آيه ها و نقاشي ها و آموزشي حفظ موضوعي به طريقة اشاره، مؤلف كوشيده است تا با استفاده از اين شيوة جذاب، راه نونهالان را در راستاي فراگيري روخواني قرآن هموار سازد. لذا با مختصر نمودن دروس روخواني و تبديل حركات و علامات به اشارات و هم چنين با بهره گيري از آيات مندرج در كتاب آيه ها و نقاشي ها، سعي شده است از دشواري آموزشي روخواني كاسته شده و بر طراوت و شادابي آن افزوده شود. اين مجموعه به آموزشي صداي كشيدةـُ ، سكون، تشديدـُ، مد ، تنوين ً ٍ ٌ ، حروف ا،ل،و،ي ناخوانا و وقف پرداخته است.


ارسال به سراسر ایران
تضمین رضایت
سفارش تلفنی 025-37743160