مدیر مسئول
سيد محمد رضا حسيني
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوچه شماره 24 (ممتاز) پلاك 69 - كد پستي 15848-37156
خلاصه کتاب
اين مجموعه شرحي فارسي بر كتاب «كفايه الاصول» مي باشد كه به روش پرسش و پاسخ به نگارش در آمده است. از جمله امتيازات آن مي توان به اعراب گذاري متن همراه با ترجمه آن، توضيح واژه ها و نقد و تحقيق پيرامون اقوال اشاره كرد. اين كتاب به ترجمة سه مقصد از مباني اصول يعني مفاهيم، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبيّن پرداخته است.

نهايه الايصال (شرح فارسي اصول الفقه) به روش پرسش و پاسخ (همراه با اعراب گذاري متن، ترجمه تحت اللّفظي، نكات دستورري و توضيح واژگان، نقد و تحقيق اقوال) جلد دوم

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست