مدیر مسئول
خراساني محمدباقر
آدرس
قم، خ. 19 دي (باجك)، ك. 10، فرعي اول سمت چپ، پ. 5

نقد و بررسی نظریه تطور تاریخی تشیع

  • تیراژ 500 نسخه
  • تعداد صفحه : 98صفحه
  • شابک 978-600-95238-9-4
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست