مدیر مسئول
سيد محمد رضا حسيني
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوچه شماره 24 (ممتاز) پلاك 69 - كد پستي 15848-37156
خلاصه کتاب

علم رجال علمي است كه پيرامون حالات راويان حديث از نظر صفات و شرايطي كه موجب قبولي يا عدم قبولي احاديث آنهاست، بحث مي كند. مجموعه «كليات في علم الرجال» از آثار ارزشمند استاد جعفر سبحاني است كه به بحث پيرامون اين علم پرداخته است. اين كتاب حاصل جلسات درس فقه استاد و نيز جلسه هفتگي ايشان مي باشد كه به صورت جزوه تهيه مي شد و بعداً به عنوان كتاب به نگارش درآمده است. اين كتاب در هشت فصل و يك خاتمه تدوين شده كه عبارتنداز: مبادي تصويريه علم رجال، نياز به آن، منابع اوليه، منابع ثانويه، توثيق هاي ويژه، توثيق هاي عمومي، ميزان اعتبار كتب اربعه، فرقه هاي شيعي در كتب رجالي.

ترجمه كليات علم الرجال

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست