مدیر مسئول
خراساني محمدباقر
آدرس
قم، خ. 19 دي (باجك)، ك. 10، فرعي اول سمت چپ، پ. 5

بازخوانی معاد جسمانی صدرائی: نقد قرائت تفکیکی از معاد جسمانی

  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 312صفحه
  • شابک 978-600-94159-9-1
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست