مدیر مسئول
محسن عطارزاده
آدرس
قم، خيابان معلم، كوچه 21، پلاك468، انتشارات ينقظه

درباره قرآن کریم برگرفته از "قوانین الاصول" میرزا ابوالقاسم قمی (ره) (از فحول علمای امامیه قرن سیزدهم و استاد المتاخرین درعلم اصول)

  • تیراژ 0 نسخه
  • تعداد صفحه : 144صفحه
  • شابک 978-600-7484-32-6
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست