مدیر مسئول
زهرا رضوان طلب
آدرس
چهل و پنج متري صدوق، كوچه 56، پلاك 76، طبقه پايين

دریا در شعر کهن عربی: ترجمه‌ی کتاب "وصف البحر و النهر فی الشعر العربی من العصر الجاهلی حتی العصر العباسی الثانی"

  • تیراژ 0 نسخه
  • تعداد صفحه : 202صفحه
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست