مدیر مسئول
رضا كلهر
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوچه شماره 22 (كوچه آمار) پلاك 8

مناجات با خدا (مجموعه ادعيه و زيارات با ترجمه فارسي) به انضمام حديث كساء – مناجات حضرت امير – دعاي نادعلي كبير – معراج – گنج العرش – زيارت آل ياسين و چند نماز مستحبي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست