مدیر مسئول
صالحي عليرضا
آدرس
م. هفتاد و دو تن، روبروي پادگان امام صادق، چاپ عمران

پاکیزه سخن

  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 152صفحه
  • شابک 978-600-8446-02-6
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست