مدیر مسئول
برزوزاده زواره محسن
آدرس
قم، چهل و پنج متري مدرس، ك. دوم، پ. 144

شعر زندگی است

  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 88صفحه
  • شابک 978-600-7537-05-3
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست