مدیر مسئول
مسلم صانعي
آدرس
بلوار شهيد محمد منتظري – كوچه 1/22 - پلا ك 8

عقل و عاطفه در نهضت عاشورا

  • تیراژ 5000 نسخه
  • تعداد صفحه : 48صفحه
  • شابک 978-600-5280-06-7
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست