مدیر مسئول
مسلم صانعي
آدرس
بلوار شهيد محمد منتظري – كوچه 1/22 - پلا ك 8

قمار، مسابقات و سرگرمی

  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 72صفحه
  • شابک 964-5598-93-1
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست