مدیر مسئول
سيد حسين رضوي حائري
آدرس
خيابان شهدا ـ كوچه ممتاز ـ كوچه فروردين پلاك 8

کلیات خسمه نظامی

  • تیراژ 500 نسخه
  • تعداد صفحه : 1120صفحه
  • شابک 978-600-5416-77-0
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست