مدیر مسئول
هادي پيشوايي
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء)- جنب دفتر آيت الله مكارم شيرازي
خلاصه کتاب

آيات و ولايت در قرآن آيت الله العظمي مكارم شيرازي كتاب حاضر مي توان گفت به طور كلي همان مباحث جلد نهم پيام قرآن و همچنين قسمت هايي از تفسير نمونه حضرت استاد باشد بحث هاي مطرح شده در اين كتاب مفصل تر و مشروح تر از آنچه در دو كتاب فوق آمده مي باشد و از سويي ديگر جنبه كاربردي آن و پيام هاي مهمي كه از آيات مذكور برداشت شده و در اين كتاب آمده بدون شك مورد نياز جامعه امروزي مي باشد و همچنين مطالب جديدي در اين كتاب آمده كه در دو كتاب ارزشمند فوق وجود ندارد. در اين كتاب آيات و روايات در سه قسمت دسته بندي و تقسيم شده است. فصل اول: آيات خلافت و زعامت مسلمين، فصل دوم آيات فضائل اهل بيت عليهم السلام و فصل سوم آيات فضائل مخصوص حضرت امام علي عليه السلام مي باشد.

آيات ولايت در قرآن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست