مدیر مسئول
رضا كلهر
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوچه شماره 22 (كوچه آمار) پلاك 8
خلاصه کتاب
هر انساني براي رسيدن به تعاليم فردي و اجتماعي نيازمند الگوها و سرمشق هايي است كه تجسم آرمان هاي يك مكتب خواهد بود. توجه به سيره عملي و روشهاي رفتاري بزرگان دين مي تواند ما را در رسيدن به كمال انساني رهنمون سازد. اين نوشتار در پي شناخت سيره اخلاقي پيامبر اسلام(ص) و آشنايي با سنت هاي رفتاري ايشان مي باشد؛ چرا كه او به حق اسوه كامل مي باشد. در اين مجموعه به موضوعاتي از قبيل شمايل پيامبر(ص)، رفتار ايشان در خانه، اجتماع، جلسات، هنگام سخن گفتن، راه رفتن، آراستگي، لباس و پوشش، خوردن و آشاميدن، ادب عبوديت و سنن ديگر حضرت اشاره شده است.

همگام با رسول (آشنايي با سيره‌ي اخلاقي و رفتاري پيامبر اسلام)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست