مدیر مسئول
ايرج متقي زاده
آدرس
قم، خيابان ارم، پاساژ قدس، پلاك 184

خوارج تنديس فتنه (نگرشي تاريخي تحليلي درباره پيدايش خوارج و پيامدهاي شوم آن) (2 جلد تكراري)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست